Οικονομικά Στοιχεία Φαλιέρου Κυριακή Μονοπροσώπη ΕΠΕ

Σύμφωνα με το άρθρο 232 του ν. 4072 ΦΕΚ (Α/86/11-4-2012) καταργήθηκε η υποχρέωση δημοσίευσης ισολογισμών σε οικονομικές και πολιτικές εφημερίδες και αντικαταστάθηκε με ανάρτηση των δημοσιευτέων πράξεων και στοιχείων στην ιστοσελίδα της εταιρίας.

Στοιχεία εταιρίας :

ΦΑΛΙΕΡΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ
ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΩΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ
Μ.ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 105 ΤΚ 56334
ΑΦΜ 099978168
Δ.Ο.Υ.ΙΩΝΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΤΗΛ:2310708195

Στην παρούσα σελίδα του ιστότοπου μας πλέον θα δημοσιεύονται οι ισολογισμοί της εταιρίας μας.

Προϊόντα